Ραχεοστερνικός ακινητοποιητής “Stabilizer”

QUICK OVERVIEW

Αυχενικό βοήθημα από άκαμπτο πλαστικό υλικό.