Νάρθηκας ανάρτησης άκρου ποδός (AFO) έσω υποδήματος

QUICK OVERVIEW

Ιδανικός για σταθεροποίηση της βάδισης σε διάφορες μετεγχειρητικές καταστάσεις, πάρεση του περονιαίου νεύρου ή παράλυση άκρου ποδός.