Νάρθηκας ανάπαυσης άκρου ποδός

QUICK OVERVIEW

Νάρθηκας ακινητοποίησης ποδοκνημικής από θερμοπλαστικό.