Αποστειρωμένες γάζες ALFA GAUZE

QUICK OVERVIEW

Για την περιποίηση τραυμάτων και για χρήση σε μικροχειρουργικές επεμβάσεις.