Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει συσκευή πελματογράφου, δηλαδή ενός συστήματος αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας στις παθήσεις ποδιών και των παθήσεων του